Algemene voorwaarden voor ChatPDF.guru

Dank u voor het gebruiken van ChatPDF.guru! We zijn blij dat u er bent. We hebben enkele regels en richtlijnen opgesteld in onze algemene voorwaarden om u te helpen begrijpen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Het is belangrijk om uw rechten te kennen en te weten hoe u onze dienst kunt gebruiken, dus we raden u aan even de tijd te nemen om ze door te lezen. We hopen dat u met plezier gebruik maakt van onze dienst en we staan voor u klaar als u vragen heeft!

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van ChatPDF.guru, gaat u akkoord met het naleven van en gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze dienst niet te gebruiken.

2. Definities

Dienst: Verwijst naar de diensten aangeboden door ChatPDF.guru.
Gebruiker: Verwijst naar het individu of de entiteit die toegang krijgt tot of gebruik maakt van de dienst.
Inhoud: Verwijst naar alle gegevens of informatie die wordt geüpload, gedeeld of verwerkt via de dienst.

3. Privacyverklaring

Raadpleeg onze afzonderlijke privacyverklaring, die u kunt vinden in de voettekst van onze website, voor informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en privacy waarborgen.

4. Auteursrechtkwesties en door gebruikers geüploade inhoud

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die zij uploaden naar ChatPDF.guru. De geüploade inhoud mag geen wetten of rechten van derden schenden. Wij zien of controleren geen PDF's die door gebruikers zijn geüpload en kunnen geen maatregelen tegen schending van auteursrechten implementeren. Als u echter een document tegenkomt dat illegaal is om te delen, neem dan contact op met [email protected] en we zullen de nodige maatregelen nemen indien wettelijk vereist.

5. Aansprakelijkheid voor door AI gegenereerde samenvattingen en antwoorden

ChatPDF.guru wijst aansprakelijkheid af voor onnauwkeurigheden in door AI gegenereerde samenvattingen en antwoorden. We raden gebruikers aan om voor cruciale informatie naar de originele documenten te verwijzen.

6. Beschikbaarheid van de dienst

We streven ernaar de beschikbaarheid van de dienst te behouden, maar garanderen geen ononderbroken toegang. ChatPDF.guru is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van downtime.

7. Prijzen en betaling

We bieden zowel gratis als premium plannen aan met verschillende functies. Betalingen worden veilig verwerkt via vertrouwde betalingsgateways. Als de verlenging van het plan niet op tijd wordt betaald, zullen we het account van de gebruiker downgraden naar een gratis account.

8. Beëindiging van account

Accounts kunnen worden beëindigd wegens schendingen van onze algemene voorwaarden of misbruik van onze systemen.

9. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Nederlandse rechtbanken.

10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We zullen gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in de algemene voorwaarden via e-mail of meldingen binnen het platform. Voortgezet gebruik van de dienst betekent acceptatie van de bijgewerkte voorwaarden.

11. Leeftijdsvereiste

Gebruikers moeten minimaal 13 jaar oud zijn, of de meerderjarigheid in hun rechtsgebied hebben bereikt, om de dienst te gebruiken.

12. API-gebruik

Het gebruik van de API is onderworpen aan aanvullende voorwaarden, waaronder beperkingen op verzoeken, passend gebruik en naleving van toepasselijke wetten.

13. Affiliate-programma

Affiliates moeten voldoen aan onze richtlijnen en de dienst nauwkeurig vertegenwoordigen. Affiliates die proberen ons programma te gebruiken voor zelfkorting worden uitgeschakeld.

14. Restitutiebeleid

We bieden geen restituties aan omdat we AI-gebruikskosten maken zodra een klant onze dienst gebruikt. Klanten zijn verplicht akkoord te gaan met dit beleid, waarbij wordt erkend dat restitutie niet mogelijk is.

15. Links en diensten van derden

We kunnen links naar diensten van derden verstrekken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of voorwaarden van dergelijke diensten.

16. Overmacht

We zijn niet aansprakelijk voor enig falen om te presteren als gevolg van onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle.

17. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke wetten en regelgeving en voor het op een ethische en wettige manier gebruiken van ChatPDF.guru.

18. Accountbeveiliging

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van hun account, inclusief wachtwoordbescherming, en zijn aansprakelijk voor activiteiten die plaatsvinden onder hun account.

19. Verboden activiteiten

Gebruikers mogen geen activiteiten ondernemen zoals spammen, lastigvallen en het uploaden van kwaadaardige inhoud tijdens het gebruik van de dienst.

20. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ChatPDF.guru, inclusief handelsmerken en logo's, zijn eigendom van ons.

21. Garanties en verklaringen

ChatPDF.guru wordt "zoals het is" aangeboden zonder enige garanties, en gebruikers doen bepaalde verklaringen door de dienst te gebruiken.

22. Disclaimer van garanties

Alle impliciete garanties worden uitdrukkelijk afgewezen voor zover maximaal toegestaan door de wet.

23. Beperking van schadevergoeding

ChatPDF.guru is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst.

24. Vrijwaring

Gebruikers stemmen ermee in om ChatPDF.guru te vrijwaren en schadeloos te stellen voor eventuele claims, schade of kosten die voortvloeien uit hun gebruik van de dienst of schending van deze voorwaarden.

25. Wijziging van de dienst

We behouden ons het recht voor om de dienst te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, geheel of gedeeltelijk, met of zonder kennisgeving.

26. Feedback van gebruikers

Feedback, suggesties en getuigenissen van gebruikers kunnen door ChatPDF.guru worden gebruikt zonder verplichting jegens de gebruiker.

27. Overdracht

Gebruikers mogen hun rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

28. Splitsbaarheid

Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

29. Afstand

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling in deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

30. Gehele overeenkomst

Deze algemene voorwaarden, samen met alle andere genoemde overeenkomsten of beleidslijnen, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en ChatPDF.guru.

Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via [email protected].